Günlük hayatımızın her alanında ve başkalarıyla olan ilişkilerimizde kültür vardır. İnsanlar oyunlar, fikirler ve davranışlar, zanaatlar, inanışlar, gelenekler, semboller, diller, değerler ve normlar aracılığıyla kültürü yaratırlar. Kültür, bir halkın ortak yaşam şeklini oluşturan düşüncelerde ve eylemlerde- bir masa veya sandalye gibi somut kavramlarda ve sanat veya Zen gibi soyut kavramlarda yer alır. Kültür, toplum içinde nasıl yaşanılması gerektiğini öğreten tüm öğeleri kapsar. Böylece kültür, insanları diğer canlılardan ayıran bir kavram olarak karşımıza çıkar ve birleşme, tarihi değerler, istikrar, nedensellik, değerler ve görecelik özelliklerini taşır.

Yaratıcılık, kültürün oluşumu için çok önemlidir. Ancak, herhangi bir eylem veya eşya yaratıcı olabilir; yani yaratıcılık tek başına kültürü yaratmada yeterli olmayabilir. İnsan yaratıcılığının yanı sıra, sembolik mesajların varlığı ve fikri mülkiyet de kültürün hayati özelliklerindendir. Dolayısıyla, kültür ürünü bu üç özelliği de kapsar. Bu kültür ürünleri müzik, film, tiyatro oyunları, şehir müzeleri, basılmış yayınlar, tasarlanmış malzemeler, moda, mekanlar ve daha birçok başka şey olabilir; hatta şehirler de buna dahil. Bu ürünler tiyatroda, radyoda, konser salonlarında, barlarda, sinemalarda, televizyonda, hatta sokaklarda bile üretilebilir.

Kültür emekçilerini üç gruba ayırarak tanımlayabiliriz:

(1) kültür endüstrisinde sanatsal mesleğe sahip emekçiler; örneğin, tiyatroda çalışan bir oyuncu,

(2) kültür endüstrisinde sanatsal mesleğe sahip olmayan emekçiler; örneğin, müzede çalışan bir tekniker ve

(3) kültür endüstrisi dışında çalışan ama sanatsal mesleğe sahip emekçiler; örneğin, barda çalışan bir müzisyen.

Kültür Emeği Platformu, kültür üretimine katkı veren tüm emekçilerin çalışma koşullarına dair araştırmaları paylaşmak için kuruldu.

Biz Kimiz

Selda Dudu

Selda Dudu, lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde aldı. 2013 yılında başladığı Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalının Sosyal Politika alt dalındaki yüksek lisans eğitimini tiyatronun sosyal sorumluluğu üzerine tez yazarak 2017 yılında tamamladı. 2015 yılında İspanya’da Sevilla
Üniversitesi Çalışma Bilimleri Bölümünde başladığı ikinci yüksek lisansını, Türkiye’deki kültür emekçilerinin çalışma koşulları üzerine yazdığı tezle 2016 yılında bitirdi. Çeşitli uluslararası hakemli dergilerde yayınları bulunan Selda Dudu, 2017 yılından beri Sevilla Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünde doktora öğrencisi. Ağırlıklı olarak göç konusunda büyük veri içeren anket analizleri üzerine çalışmalar yapıyor.

Evrim Hikmet Öğüt

Etnomüzikoloji alanında doktora derecesini 2015 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde İstanbul’daki Keldani-Iraklı göçmenlerin müzik pratikleri üzerine teziyle tamamladı. 2016-2018 yıllarında Suriyeli göçmen müzisyen ve sanatçıların deneyimini aktaran Sınırın Ötesinden Sesler ve Sınırın Ötesinden Sanat başlıklı video serilerini gerçekleştirdi. Açık Radyo’da “Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü” başlıklı radyo programını hazırladı ve sundu. Çeşitli gazete ve dergiler için müzik yazıları yazdı. 2020-2021 yıllarında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursuyla City University of New York’ta, New York’taki Arap müziği sahnesi üzerine araştırmasını yürüttü. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Etnomüzikoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi.

Özge Ç. Denizci

2004 yılında Gürcistan polifonik müziği üzerine çektiği “Kartuli Khimebi/ Gürcü Sesleri” filmi ile Tohum Kültür Merkezi “Halkların Kardeşliği Ödülü”ne layık görüldü. Üniversite bitirme projesi de olan Gürcistan saha çalışması, 2010 yılında Chiviyazıları Yayınevi tarafından “Gürcüler: Tarih, Dil, Kültür ve Müzik” ismiyle kitap olarak yayınlandı. 2000 yılından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde müzik yazarı, editör ve yazı işleri sorumlusu gibi görevlerde
bulundu. 2015 yılında Chiviyazıları Yayınevi tarafından “27” isimli kitabı yayınlandı. Pek çok farklı kurum, kuruluş ve oluşumla konser ve festival organizasyonları yaptı. Standart Fm’e “Standart Dışı” ve Karşı Radyo’ya “Çıkrık” programlarını hazırlayıp sundu. Halen müzik yazılarına, organizasyonlarına ve radyo programlarına devam ediyor