Türkiye’de Müzik Emeğinin Durumu: Türkiye’deki Müzik Emekçilerinin Çalışma Koşulları ve Gelir Durumları Üzerine Araştırma Raporu, Sivil Düşün AB Programı desteğiyle Selda Dudu, Evrim Hikmet Öğüt ve Özge Ç. Denizci tarafından yayınlandı.

COVID-19 pandemisi, kültür sektörü gibi esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygın olduğu sektörlerde çalışan pek çok emekçinin işini, gelirini, sağlığını ve dahası yaşam arzusunu elinden aldı. Böylesi bir süreçte pandeminin 8. ayında başladığımız bu araştırma, müzik emekçilerini merkeze aldı ve karşı karşıya kaldığımız krizi anlamaktan öte ona sebep olan çalışma koşullarını kavramayı hedefledi.

Araştırmamız, yalnızca icra alanında faaliyet gösteren müzisyenlere değil, sahne çalışanlarından stüdyo çalışanlarına, organizasyondan eğitime bu alanda emek veren herkese ulaşmayı ve olabildiğince bu meslekler arasındaki hem ortak hem de kendilerine özgü sorunları tespit etmeyi hedefledi. Bu bakımdan, müzik sektörünü var eden tüm meslek çalışanlarını kapsayan “müzik emekçisi” ifadesini kullanmayı tercih ettik.

Öncelikle anket çalışmasına ve derinlemesine görüşmelere katılarak bu araştırmayı mümkün kılan, görüş ve deneyimlerini paylaşan tüm müzik emekçilerine teşekkürü borç biliyoruz.

Sektörün sorunlarının müzik emekçilerinin de katılımcı oldukları bir politika geliştirme süreciyle çözülebileceğine inanıyoruz. Çalışmamızın bu sürece katkı sunması dileğimizdir.

Selda Dudu- Evrim Hikmet Öğüt- Özge Ç. Denizci

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.